Om Lindpro

Kort information

Lindpro AB representerar TROX GmbH i Tyskland som är globalt ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och system inom luftbehandling. TROX är en av världens största aktörer inom området och är etablerat över hela världen med 12 produktionsenheter, 10 laboratorier, 25 dotterbolag och 3.000 anställda. Omsättningen uppgår till EUR 350 miljoner (2007).

Lindpro AB etablerades 1993 och är ett mindre, flexibelt företag med kompetent personal som har ett brett och djupt sortiment av TROX's luftreningsprogram inom följande segment:

  • Filtermattor
  • Påsfilter
  • Hepa-/Ulpafilter
  • Kolfilter
  • Filterskåp
  • Till- & frånluftdon med filter 

Lindpro AB representerar även Hollingsworth & Vose Air Filtrations produktgrupp Technostat, ett elektrostatiskt laddat filtermaterial för applikationer som ex vis dammsugarfilter, medicinska filter, munskydd mm.
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Recommend this page

Recommend this page by sending a link by mail.

Fields marked with an (*) are required fields.

Share page

Thank you for your recommendation!

Your recommendation has been sent and should arrive shortly.

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265